develop own website

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu, w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami

Konstrukcje stalowe oraz instalacje 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ENERGOKON” Sp. z o.o.

 


 Biuro:
 40-040 Katowice ul Konckiego 5,
 tel./fax (+48 32) 757-35-97
 
 Numery identyfikacyjne:

 NIP 954-23-86-348
 REGON 277622416
 
 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach  Wydział VIII Gospodarczy  KrajowegoRejestru Sądowego
 
 pod numerem KRS 0000036012
 Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
 Kapitał opłacony: 50.000,00 PLN


Adres Biura:

40-040 Katowice, ul. Konckiego 5 

Telefon:

tel./fax (+48 32) 757-35-97